Przejdź do treści
Strona główna » Zapisy i warunki uczestnictwa

Zapisy i warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa:

  1. Wypełnienie formularza: https://forms.gle/17a1Xs7c4NBGD5Hb8
  2. Uzyskanie informacji zwrotnej (pocztą e –maila) potwierdzającą rejestrację uczestnika, która jest równoczesna z rezerwacją miejsca na obozie.
  3. Wpłata zaliczki w wysokości 600zł w terminie do 5 dni od  otrzymania informacji zwrotnej potwierdzającej rejestrację na rachunek zawarty w informacji zwrotnej.
    Dokładna instrukcja dotycząca dokonywania wpłat na konto zostanie wysłana pocztą e-mail lub na miejscu osoby dokonującej rejestracji uczestnika.
  4. Przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Obozu wraz z podpisanym Regulaminem Obozu do 30.06.2023 na adres: crazyszkolka@gmail.com tytułem: obóz – imię i nazwisko dziecka  
  5. Dostarczenie w dniu rozpoczęcia obozu orginału podpisanej i wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Obozu wraz z  kserokopię karty szczepień, a także zaakceptowanego i podpisanego Regulaminu Obozu

W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału dziecka w obozie rodzice, bądź opiekunowie prawni powinni przekazać informację o rezygnacji z uczestnictwa poprzez wysłanie
e-maila na adres: crazyszkolka@gmail.com

W  zaistniałej sytuacji dokona zwrotu wpłaty wg następujących warunków:
– rezygnacja do 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem zaliczki w wysokości  600 zł
– rezygnacja na 29 i mniej dni przed datą rozpoczęcia obozu –zwrot za potrąceniem 60% ceny obozu

W razie pytań prosimy o kontakt:

Aleksandra Kordas

E-mail: crazyszkolka@gmail.com
Telefon: 509 673 118

Organizator obozu:
Fundacja ‘’Crazy Sport”
ul. Domaniewska 17/19/133
02-672 Warszawa
NIP 521 382 68 44